logo
Main Page Sitemap

2014 memur atama takvimi


2014 memur atama takvimi

Tarihli Resmi Gazetede yaymlanan 2017 yl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli " cetvelinde ; ".
Bu birimin iletiim bilgileri il'de duyurulacaktr.
Okul Öncesi alan öretmenleri türü itibariyle atanabilecekleri bamsz anaokullar ile bünyesinde anasnf bulunan ilkokullara yönetici olarak görevlendirilebilecektir.
Bu kanun hükmünde kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen traktor scratch duo serial number kamu idare, kurum ve kurulularnn serbest memur kadrolarna yapabilecekleri açktan atama saylar ve dier kamu idare, kurum ve kurulularndan yapabilecekleri nakil saylar toplamnn merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilecei, bu saynn kamu idare, kurum ve kurulular itibaryla dalm.Yönetici görevlendirmelerine ilikin i ve ilemler, klavuz ekinde yer alan takvim çerçevesinde sonuçlandrlacaktr.Kurucu müdür olarak görev yapm olanlardan kurucu müdür olarak görev yapt eitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yaplacak ilk müdür görevlendirmesinde müdür olarak görevlendirilme isteinde bulunanlar, söz konusu eitim kurumlar ile snrl olmak üzere, Yönetmeliin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralarna göre belirlenen puanlara.Milli Eitim Bakanlna Bal Eitim Kurumlarna Yönetici Görevlendirme Yönetmelii 2-Yönetici Görevlendirmelerinde Dikkate Alnacak Hususlar.1.Eitim kurumu müdürü olarak görevlendirileceklerde, Yönetmeliin 6 nc maddesinde, müdür bayardmcs veya müdür yardmcs olarak görevlendirileceklerde ise 7 nci maddesinde belirtilen artlar aranacaktr.Bu nedenle, kalan 3950 atama izninin yakn zamanda kurumlara datlmasn memur ve memur adaylar için talep ediyoruz.Adaylar, bavurulara ilikin bilgileri illerde oluturulacak danma birimlerinden alarak bavurularn klavuzda belirtilen tarihler arasnda yapacaktr.
Ayrca, yükseköretim kurumlarnn bo öretim eleman kadrolarna 2016 ea origin 64 bit windows 8 ylnda emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eitimin tamamlanmas veya baarszlk sonucu kurumlarndan ayrlan aratrma görevlisi says kadar daha açktan veya nakil suretiyle atama yaplabilir." denilmitir.Müdür bayardmcl ve yardmclnda dört yllk görev süresini tamamlayanlardan halen müdür bayardmcs ve yardmcs olarak görev yaptklar eitim kurumuna yeniden müdür bayardmcs ve yardmcs olarak görevlendirilme isteinde bulunanlara, söz konusu eitim kurumlar ile snrl olmak üzere, Yönetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasna göre belirlenen puanlara.Görev süresi dolan eitim kurumu yöneticileri belirlenerek, ilgili kiilere bildirimi salanacaktr.Deerlendirme ve sözlü snav komisyonu/komisyonlar, Yönetmelikte öngörüldü ekilde oluturulacaktr.Adaylar, deerlendirme bavurusunda Müdür Bayardmcl ve Müdür Yardmcl unvanlarndan hangisine bavuruda bulunmular ise görevlendirme tercihlerinde de ayn unvanda tercihte bulunacaklardr.


Sitemap