logo
Main Page Sitemap

Game songoku cap 5


game songoku cap 5

Game Songoku 5 Dragon Ball 5 là, game i Kháng phiên bn tip theo ca phiên bn trc ó có tên.
Iu khin: P1: Di chuyn, tn công, nhy, tích t ni lc, k nng.
Tui: 12, th loi: Game hay nht, ni dung trò chi 7 vien ngoc rong 4: Th gii 7 vien ngoc rong li dy sóng mi khi rng thn xut hin.Nh chi game iu gi gìn sc khe và ng quên quay li ây tìm thêm cho mình nhng th loi game offline khác phù hp vi s thích ca bn thân nhé!Ngi chi s iu khin nhân vt bng nhng phím iu khin quen thuc ó là ASD.Hãy tham gia chi Game Songoku ngay ti ây nhé!Cách chi game 7 viên ngc rng 4: Ngi 1: Di chuyn bng và tn công bng, ngi 2: Di chuyn bng và tn công bng.Windows, game - Trò chi, hành ng, nhng trn chin trong Dragon Ball ngày càng khc lit hn vi rt nhiu võ s góp.Ã n lúc bn phi chin u vi nhng li thách thc, hãy c gng lên nhé.Tuy nhiên, có mt im ging vi phiên bn trc, ó là ngi chi vn phi hoàn thành nhng nhim v nh m khóa nhân vt cp cao.
You are here: Home game Offline » Game Songoku Cp nht phiên bn mi Songoku 5 Game i Kháng.
Phiên bn th 5 này, game c c nâng cp rt nhiu v hình nh cng nh h thông skill và h thông nhân.Bn cn phi c thêm.Các phn trc: phn 1, phn 2, phn 3, phn.Game Online, game Mi, game tr em, game cho.Nhng phím m á bay nhy và tuyt chiêu vn gi nguyên nh phiên bn trc ó, gm JKL và UIO.Trong ó UIO là nhng k nng cp cao pokemon smaragd map editor phi có nng lng vi có th thi trin ra, vic ánh lên combo giúp nhân vt tích ly c im nng lng s dng tuyt chiêu, ng thi phím L là vn ni công giúp.Ngi chi s c hòa mình vào nhng trn u 1 vs Plural hoc 1 vs 1 cng go.Nói thêm mt chút v nhng k nng ca nhân.P2: Di chuyn, tn công, nhy, tích t ni lc, k nng.Video hng dn chi game 7 viên ngc rng 4: Trang u, trang cui.


Sitemap